Szervíz - Üzemeltetés - Garancia

 

                                               Általános fogalmak.

 

Elektronikus érme elfogadás: Bármilyen címletű fém pénz elfogadására programozható.

Akár több címlet kezelésére is alkalmas. Biztonságos, rongálás esetén sem indítható el a berendezés.

Mechanikai érme elfogadás: Kizárolag zseton elfogadására alkalmas. 

- Nincs elektronikus érzékelés, párásodásból adódó meghibásodás. Egyszerű mechanikus szerkezet. Kizárólag egy profilú zsetonnal működik. Könnyen karbantartható. A központi zsetonváltónál van csak pénzmozgás, és pénztárolás. Rongálás esetén, a profilbarázdák között bele erőltethető olyan tárgy amivel a gép elindul.

Eurokey: Egy olyan fizetésí opció ami a bérlertrendszer megfelelője. Egy nagyobb kulcsra hasonlító  eszköz, amire digitálisan rögzíthető a felhasználható egységek száma. A kulcs az ügyfélhez kerül, és ezt a gépen elhelyezett fogadónyílásba helyezve tudja az azon tárolt egységeit felhasználni. Praktikus megoldás cégeknek de kevezményrendszerhez is kitűnő választás. Biztonságos megoldás. Általában valamelyik klasszikus elfogadóval konbinálva ajánljuk.

PLC vezérlés: A PLC-ket elsősorban az iparban használják, gépek, berendezések, gyártósorok vezérlésére.
Digitális (két állapotú) és analóg ki és bemenetei vannak, amelyek iparban szabványos jelek fogadására és kiadására alkalmasak. (gyakori digitális jelek: 24V DC, 24V AC, 120/230V AC, gyakori analóg jelek: 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, hőelemek, ellenállás hőmérők).
A digitális kimenetek közvetve vagy közvetlenül a berendezés beavatkozó szerveire kapcsolódnak. Pl. mágnesszelepek, villanymotorok. A digitális bemenetek a berendezés részeinek állapotáról (végállás kapcsolók, pozíció érzékelők, fotocellák) vagy kezelőszervekről jövő jeleket fogadnak (kapcsolók, nyomógombok).
Az analóg bemenetek mérőjeleket fogadnak (nyomás, áram, feszültség, hőmérséklet, áramlás, stb). Analóg kimenetek alkalmasak fokozatmentes szabályzó-beavatkozó szervek meghajtására (frekvenciaváltók, proporcionális szelepek, fűtőteljesítmény meghatározása, stb).

304 rozsdamentes acél:

  • 300-as sorozat, a leggyakrabban használt fajta a 18/8 (amerikai 301) jelzésű ötvözet, mely 18% krómot és 8% nikkelt tartalmaz. A második leggyakoribb anyag a 18/10jelzésű (amerikai 304) ötvözet, mely főként fokozott rozsdaállóságáról ismert; tipikusan 18% krómot és 10% nikkelt tartalmazó ötvözetét gyakran alkalmazzák evőeszközök és minőségi edények esetén.

                                         

                                        Szervíz - Üzemeltetés - Garancia

 

Forgalmazóként nem csupán az értékesítés a célunk. A meglévő rendszerek zökkenőmentes üzemeltetése, karbantartása is feladataink közzé tartozik. Jól tudjuk, hogy a nem, vagy rosszul működő berendezés nem termel. Ezért gépeink mellé, mindenre kiterjedő szervízszolgáltatást biztosítunk. A költségeket a vásárlás alkalmával kötött, egyedi szervíz és garancia szerződés tartalmazza. 

                                                          Eseti szervíz:

A szolgáltatást eseti jelleggel biztosítjuk, telefonos egyeztetést követően, 48 órán belül, hétfőtől-péntekig. A szolgáltatás díja a következő tételeket tartalmazza:

  • Kiszállási díj (alapdíj+km)
  • Óradíj
  • Alkatrészköltség (opcionális)
  • Sürgősségi felár: Szombat-vasárnap, ünnepnapokon és 24 órán belül. (opcionális)

 

                                                          Garancia:

1. Egy év kötelező jótállás
A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás
vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen
üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetés-ellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó - elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott
jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget
eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény
teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve
nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint
– a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a
szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a
vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt,
a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű
használatot akadályozza.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon
belül elvégezze.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.
A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a
kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.
A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek
kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az
el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén
a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló
törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését
igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.
A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

                             

                                    Üzemeltetés és kiterjesztett garancia:

Cégünk kiterjesztett garanciát biztosít minden általunk üzembehelyezett és nálunk vásárolt önkiszolgáló szigetre. A kiterjesztett garanciát kizárólag a karbantartói szerződéssel rendelkező ügyfeleinknek tudjuk biztosítani. A kiterjesztés vonatkozik időintervallumra és kopóalkatrészekre. Folyamatos szerződés esetén az időtartam korlátlan ideig kitolható. 

                                         

                                                Karbantartói szerződés:

Önnek lehetősége van költségei optimalizálására az általunk kínált megoldás igénybevételével. A szerződés mindenre kiterjedő garanciát, kényelmet és biztonságot biztosít az Ön számára. A renszeres, ütemezett, átvizsgálás és karbantartás kiszámítható költséget generál. Nincs hirtelen jelentkező váratlan kiadás, a meghibásodás lehetősége minimalizálható. A karbantartás a gép szervízkönyvébe kerül rögzítésre. A szerződés részleteinek ismertetésére és megkötésére a megrendelést követően van lehetőség. 

                           

                                                            Üzemeltetés:

Önnek lehetősége van a saját tulajdonba helyezett berendezés önálló karbantartására és szervízelésére, garancia megváltással. A gépátadás napján ehez minden segítséget és információt átadunk. Az alkatrészeket itt tudja megvásárolni: WEBSHOP 

Honlap készítés